Çift ve Evlilik Terapisi

Aile olmak iki kişinin kendi başına yaşadığı bir süreç değildir. Her iki kişi de kendi ailesinin onun
üzerinde hem geçmiş etkisine hem de şu an ki etkisine maruz kalır. Ailesinin çocuk yetiştirme tarzı,
evliliğe bakış tarzı, aldatmaya ve boşanmaya yaklaşımları, kadın ve erkek algıları geçmiş yaşamlarının
etkileriyken, çiftin birbirine uyumu, aileye uygunluğu, her iki ailenin birbiriyle anlaşıp anlaşamaması
gibi durumlar ise evlilik sürecindeki etkilerdir.
Birçok çift bu etkilerden kendini koruyamaz ve etkiler zamanla çiftin sorunu haline gelebilir. Örneğin
boşanmanın normal karşılandığı bir ailede büyüyen kişi en ufak sorunda boşanmayı gündeme taşırken,
aldatmayı erkek için bir meziyet olarak gören bir ailede büyüyen kişi aldatmayı normal
karşılayacaktır.
Ya da aşırı kontrolcü bir aile ortamında büyüyen kişi kendi evliliğinde yaşadığı sorunu eşiyle çözmek
yerine ailesine taşıyacaktır. Ailesini müdahaleye açık hale getirecektir. İşin trajik yanı bunu normal
karşılayacaktır.
Farklı kültür ve farklı aile ortamında büyüyen kişiler yeni kurdukları yuvaya bu farklılıkları
taşıyacaklardır. Bu gayet normaldir. Fakat çiftlerden biri kendi katkılarının genel kabul görmesi
gerektiğini ve aileye hakim olması gerektiğini savunduğunda çatışma yaşanacaktır.
Gerek yetiştirilme tarzından gerek kültür farklılıklarından gerekse aile içi sorunlara yaklaşım tarzı
açısından çiftler çoğu zaman kilitlenip kalırlar. En basit soruna bile çözüm üretemez hale gelirler. İşte
bu nokta uzman bir aile terapisti devreye girerek çiftin aldatma, boşanma, cinsellik, anlaşamama,
sağlıklı konuşamama veya ailelerin müdahalesi gibi sorunları nasıl çözecekleri konusunda çifte
yardımcı olur.
Ayrıca çiftin birbirini keşfetme evresinde yaşadıkları bazı sorunlar da vardır. Flört döneminde
yapılanlarla evlilik döneminde yapılanların farklılaşması, ilişkiden beklentilerin uyuşmaması, çiften
birinin diğerini kendi kariyer planına uygun davranmaya zorlaması gibi. Evlilik öncesi yaşanan bu
sorunlar çiftin evliliğe veya ilişkinin geleceğine dair endişeye sevk etmektedir. Kişiler birbirini
kaybetmemek adına bu konuları açıkça konuşmamakta ve için için gerginlik yaşamaktadır. Küçük
olaylara büyük tepkiler vermektedirler. İşte bu noktada da bir uzman desteği gerekmektedir.