Bireysel Terapi

Bireysel terapi danışanın terapistiyle birebir olarak çalışmasıdır. Amaç kişinin, kendisini somatik tepkiler, davranışlar, inanışlar, ilişki problemleri veya duygular olarak gösteren iç çatışmalarını hafifletmeye yöneliktir. Bireysel terapiyi kişinin kendi iç dünyasına yaptığı bir yolculuğa benzetebiliriz. Psikoterapi bir yeniden keşif ve büyüme sürecidir. Hayata ve problemlerine farklı pencerelerden bakabilme becerisini kazanan kişi iç dünyası ile dış dünyasını bütünleştirerek doyuma ve rahatlığa ulaşabilir.

Kişi kendi içine yaptığı yolculuk sonunda hayatının (mümkün olan orandaki) kontrolünü eline almaya hazır hale gelir. Günlük yaşam olaylarının tetiklediği stres ya da bireysel ya da kişilerarası çatışmalar bireysel psikoterapi ile çözüme kavuşurken, çocukluk travmaları, çocuklukta oluşan cinsel istismar ve fiziksel istismar, travmalar, depresyon, yas süreci başta olmak üzere bir çok psiko-sosyal sorun bireysel psikoterapiyi zorunlu kılabilir.

Bireysel danışmanlık hizmetinde kişi içinde bulunduğu durumu daha iyi analiz etme ve anlamlandırma, nedenlerini keşfetme, soruna farklı açılardan bakabilme becerilerini geliştirir. Terapist danışanın yeni geliştirdiği bu becerilerini var olan sorununun çözümünde kullanmasına rehberlik eder.