Dikkat Eksikliği ve Hiperaktive Bozukluğu

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu dikkatin kolayca dağılması, aşırı
hareketlilik ve dürtüsellik   ( aklına geleni hemen yapma, sonucunu düşünmeden
hareket etme ) gibi belirtilerin kişinin yaşamını olumsuz etkileyecek boyutta
olmasıdır.

Dikkat Eksikliğinin Belirtileri

Dikkatini belirli bir noktaya toplanamaması ve kolayca dağılması, dağınıklık,
unutkanlık, eşyaları kaybetme, dikkatsizce hatalar yapma gibi belirtilerle kendini
gösterir.
• Verilen yönergeleri takip etmekte zorluk çeker.
• Ödevlerde veya sınavlarda uzun süre başında oturamaz, otursa dahi dikkatsizce
hatalar yaparlar.
• Kendisi ile konuşulurken dinlemiyormuş gibi görünür.
• Çevresindeki uyaranlara dikkati kolayca dağılır.

Beynimizde belirli bir konuya dikkatimizi verebilmeyi ve dikkati sürdürebilmeyi
sağlayan 2 farklı sistem vardır. Bu sistemlerden birisi bizim hedefimize iyi bir
şekilde odaklanmamızı sağlayan odaklanma sistemi, ikinci sistem ise göz ardı
etme sistemidir. Buna bir anlamda frenleme sistemi de diyebiliriz. Çünkü
dikkatimizin başka bir yöne kaymasını engelleyen, frenleyen sistemdir.
Yapılan çalışmalar dikkat eksikliği olan kişilerde odaklanma sisteminin büyük
ölçüde sağlam olduğunu yeterince çalışmayan sistemin fren sistemi olduğunu
ortaya koymaktadır. Bu da dikkat eksikliği olan kişilerin ilgisini çekmeyen şeylere
yeterince odaklanamamasını, bir işle uğraşırken o sırada aklından geçen başka
düşünceye engel olamamasını ve çevreden gelen uyaranlarla dikkatin çok çabuk
dağılmasını beraberinde getirmektedir.
Merkezimizde Attentioner Programı ve çeşitli yöntemlerle destek verilmektedir.
Attentioner 7-16 yaş aralığındaki dikkat eksikliği ve hiperaktivite problemi olan
çocukların dikkatlerini daha iyi toplayabilmeleri ve dürtüselliklerini daha iyi kontrol
edebilmeleri için Almanya’da geliştirilmiş nöropsikolojik tabanlı 15 Seanslık
Yapılandırılmış bir dikkat ve hiperaktivite programıdır.
Programda  57 egzersiz, 12 ev ödevi, bilgisayar destekli işitsel ve görsel
uyarıcıların bulunduğu dikkat geliştirme uygulamaları ve içerisine entegre etmiş
olduğumuz dikkat güçlendirme Legoları bulunmaktadır.
Attentioner Programı ile 15 hafta boyunca Dikkat Dağınıklığı, Hiperaktivite,
Akademik Başarısızlık, Odaklanma Problemi ve Hatırlama Güçlüğü gibi birçok
alanda çalışmaktayız.

Program sonucunda bilgisayar ortamında test ettiğimiz ön test ve son test verileri
ile bilişsel değişimleri göstermekteyiz.