Psikologlar danışanlarının yaşadıkları sorunları saptamak ve analiz etmek amacıyla belli alanlarda psikolojik değerlendirme testleri uygulamaktadır. Bunlar gelişim, kişilik, zeka, dikkat ve algı, duygusal-sosyal özellikler gibi konularda ölçme ve değerlendirme yapmayı sağlayan ve psikiyatrik tanının konulmasına destek olan kişilik testleri, zeka testleri, projektif testler ve nöropsikolojik testlerdir. Risk altındaki bireyleri erken dönemde tespit etmek ve geç kalınmadan doğru tedavi veya eğitim programına yönlendirmek büyük önem taşımaktadır.
​Çocuk ve ergenler ile çalışmalarımızda etkin bir şekilde kullandığımız testlerden bazıları şunlardır:

MOXO DİKKAT TESTİ

MINNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ

BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ

DENVER 2 GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

GOOD ENOUGH – HARRiS Bir insan Çiz Testi

BURDON DİKKAT TESTİ

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

BENDER GESTALT TESTİ